jinfyj

Jin Feng Feng từ Guadalupe, El Salvador từ Guadalupe, El Salvador

Người đọc Jin Feng Feng từ Guadalupe, El Salvador

Jin Feng Feng từ Guadalupe, El Salvador

jinfyj

Và nếu bạn chưa bao giờ nghe Boo Radley, họ sẽ là một ban nhạc skool cũ!

jinfyj

Đó là một câu chuyện vui về mối quan hệ cay đắng trong một gia đình có anh chị em bị xáo trộn nhẹ và một người mẹ có liên quan quá mức. Nó làm tôi cười lớn tiếng nhưng cũng tạo ra một chút khó chịu.