katieanne

Katie Anne Naylon Anne Naylon từ Faulkland, Radstock, Somerset BA3 5XE, Vương Quốc Anh từ Faulkland, Radstock, Somerset BA3 5XE, Vương Quốc Anh

Người đọc Katie Anne Naylon Anne Naylon từ Faulkland, Radstock, Somerset BA3 5XE, Vương Quốc Anh

Katie Anne Naylon Anne Naylon từ Faulkland, Radstock, Somerset BA3 5XE, Vương Quốc Anh

katieanne

Có một thông điệp tốt về việc theo đuổi giấc mơ của bạn, nhưng không phải trong số những cuốn sách yêu thích của tôi. Tôi thích nó theo một số cách nhưng nói chung, nó là một câu chuyện ngụ ngôn kỳ quặc đã lấy ý tưởng từ nhiều nguồn khác nhau (tôn giáo / văn hóa / vv). Cảm giác của tôi là tôi nên đọc thánh thư. Tôi có thể thấy làm thế nào nó có thể có ích cho một người mà không có một mỏ neo mạnh mẽ trong cuộc sống của họ. Một đọc nhanh mặc dù.