nikkinielson

Nikki Nielson Nielson từ Millhouse Green, Sheffield, South Yorkshire S36, Vương Quốc Anh từ Millhouse Green, Sheffield, South Yorkshire S36, Vương Quốc Anh

Người đọc Nikki Nielson Nielson từ Millhouse Green, Sheffield, South Yorkshire S36, Vương Quốc Anh

Nikki Nielson Nielson từ Millhouse Green, Sheffield, South Yorkshire S36, Vương Quốc Anh

nikkinielson

Tôi không phải là người hâm mộ của Anita Stansfield, nhưng sẽ cố gắng vượt qua cuốn sách mới này của cô ấy.

nikkinielson

Một người đàn ông có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của chúng ta như một dân tộc.

nikkinielson

Đôi mắt của họ được ngắm Chúa bởi Zora Neale Hurston (2006)