luisguti22

Luis Antonio Gutierrez Salazar Antonio Gutierrez Salazar từ 44562 Santolea, Teruel, Tây Ban Nha từ 44562 Santolea, Teruel, Tây Ban Nha

Người đọc Luis Antonio Gutierrez Salazar Antonio Gutierrez Salazar từ 44562 Santolea, Teruel, Tây Ban Nha

Luis Antonio Gutierrez Salazar Antonio Gutierrez Salazar từ 44562 Santolea, Teruel, Tây Ban Nha

luisguti22

Tôi thực sự thích cuốn sách này! Đó là một siêu đọc tuyệt vời :) Lần đầu tiên tôi hoàn toàn đồng cảm với một người đưa ra một lựa chọn tồi. Một số nhân vật hơi phẳng nhưng trên tất cả đó là một cuốn sách thực sự tốt. Tôi sẽ kiểm tra thêm bởi tác giả này.