jonathankoehler

Jonathan Koehler Koehler từ Denstone, Staffordshire, Vương Quốc Anh từ Denstone, Staffordshire, Vương Quốc Anh

Người đọc Jonathan Koehler Koehler từ Denstone, Staffordshire, Vương Quốc Anh

Jonathan Koehler Koehler từ Denstone, Staffordshire, Vương Quốc Anh

jonathankoehler

Harry Bosch đã nghỉ hưu và làm việc trong Vụ kiện chưa giải quyết mở thứ hai của mình. Vụ giết người chưa được giải quyết của một phụ nữ trẻ đã làm anh ta đau khổ suốt 13 năm. Kẻ giết người cuối cùng đã thú nhận? Hay không? Harry đã trở lại trong hình thức tuyệt vời trong lần này!

jonathankoehler

Mặc dù địa điểm chính của hành động là Góc địa ngục (không đặc biệt thú vị), nhưng các nhân vật chính của con người và câu chuyện điều tra đều rất xuất sắc và rất nhiều điều thú vị để đọc. Có rất nhiều nhân vật và cốt truyện xoắn mà bạn không thấy sắp tới.

jonathankoehler

his best yet. the ending actually works.