parman

Adam Miniuk Miniuk từ Nuevo Reque, Peru từ Nuevo Reque, Peru

Người đọc Adam Miniuk Miniuk từ Nuevo Reque, Peru

Adam Miniuk Miniuk từ Nuevo Reque, Peru

parman

Tôi thực sự rất thích đọc bộ truyện này và yêu tất cả các nhân vật rất nhiều. Ngoài ra, thích xem phim hoạt hình.

parman

Cốt truyện có một vài khúc quanh hay, nhưng cách viết của cô về sự tương tác giữa các nhân vật trở nên thực sự gượng ép.