christopherleon

Christopher Leon Leon từ Žabčycy, Bê-la-rút từ Žabčycy, Bê-la-rút

Người đọc Christopher Leon Leon từ Žabčycy, Bê-la-rút

Christopher Leon Leon từ Žabčycy, Bê-la-rút

christopherleon

Một câu chuyện hay, và khái niệm thú vị cho cuốn tiểu thuyết, và bối cảnh của Ngôi nhà trên đá trở nên thú vị hơn khi tôi phát hiện ra đó là một nơi thực sự. Nghiêm túc, kiểm tra nó trên wikipedia. Một số kỳ lạ nghiêm trọng ở Wisconsin.

christopherleon

Một đọc rất phức tạp. Một hành trình tâm lý vào tâm trí của một người.