lavanderiadry3416

Geraldo Lemes Lemes từ 90020 Castellana Sicula PA, Ý từ 90020 Castellana Sicula PA, Ý

Người đọc Geraldo Lemes Lemes từ 90020 Castellana Sicula PA, Ý

Geraldo Lemes Lemes từ 90020 Castellana Sicula PA, Ý

lavanderiadry3416

Tôi đọc cái này vào kì nghỉ. Tôi yêu cuốn sách này, đây là do kỳ nghỉ hay nó chỉ đơn giản là một cuốn sách hay? Mong được đọc những cuốn khác trong bộ (kể từ khi tôi bắt đầu ở quyển số 4). Sẽ đi đến cuốn sách số 1 và đi từ đó.