wesam61500

Wesam Mourad Mourad từ Wellow, Bath BA2 8QW, Vương Quốc Anh từ Wellow, Bath BA2 8QW, Vương Quốc Anh

Người đọc Wesam Mourad Mourad từ Wellow, Bath BA2 8QW, Vương Quốc Anh

Wesam Mourad Mourad từ Wellow, Bath BA2 8QW, Vương Quốc Anh

wesam61500

Mặc dù cuốn sách này khá nhàm chán ở một số điểm nhưng tôi vẫn nghĩ nó khá hay ...

wesam61500

Hãy nhớ rằng bạn là con người ... Hãy nhớ rằng bạn là con người

wesam61500

Vẫn đọc nó sau 2 năm và tôi hy vọng tôi sẽ hoàn thành vào cuối năm 2007!