mymailfe83

Radoslav Jordan Jordan từ Oshchepkovo, Tyumenskaya oblast', Nga, 627545 từ Oshchepkovo, Tyumenskaya oblast', Nga, 627545

Người đọc Radoslav Jordan Jordan từ Oshchepkovo, Tyumenskaya oblast', Nga, 627545

Radoslav Jordan Jordan từ Oshchepkovo, Tyumenskaya oblast', Nga, 627545

mymailfe83

Tiểu sử của Jane Goodall.

mymailfe83

Cuốn sách này đã không lấy tôi QUYỀN như một số người, nhưng tôi đã bị kéo vào khá nhanh vì nó ngày càng thú vị hơn. Cuốn sách này thật tuyệt! Bất cứ ai yêu thích một cuốn sách tưởng tượng tốt sẽ yêu thích cuốn sách này! Tôi gần như chắc chắn 100%.

mymailfe83

Great book! Classic.