unit

Unit từ Tsybul'kivka, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraina từ Tsybul'kivka, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraina

Người đọc Unit từ Tsybul'kivka, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraina

Unit từ Tsybul'kivka, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraina

unit

Tôi sợ đây là một trong những cuốn sách tôi đọc để khiến mình trông thông minh. Nó hấp dẫn, đau lòng, đáng yêu, dữ dội, cô đơn. Một cái nhìn mới về ý nghĩa của một người Mỹ. Một khó đọc, cảm xúc và trí tuệ.

unit

Pretty pictures accompanied by a vague story that leaves too little unexplained. Also, clearly not really great for kids, because "damn" is one of the first words in the book.

unit

So sad, completely emotionally overwhelming