artviolator

Bogdan Negrescu Negrescu từ Fremont, MO 63941, Hoa Kỳ từ Fremont, MO 63941, Hoa Kỳ

Người đọc Bogdan Negrescu Negrescu từ Fremont, MO 63941, Hoa Kỳ

Bogdan Negrescu Negrescu từ Fremont, MO 63941, Hoa Kỳ

artviolator

Cái nhìn hấp dẫn về Ấn Độ và phong cách sống và sự lựa chọn không thay đổi của cabi này ... ngôn ngữ thật tồi tệ, nhưng câu chuyện thật hấp dẫn. Đừng ngại đọc điều này - rất gợi nhớ đến cơn sốt "Slumdog" ngay bây giờ.