pimvlug

Wilhelmusvlug từ Kalamitsa, Hy Lạp từ Kalamitsa, Hy Lạp

Người đọc Wilhelmusvlug từ Kalamitsa, Hy Lạp

Wilhelmusvlug từ Kalamitsa, Hy Lạp

pimvlug

Tuyệt vời, tiểu thuyết bí ẩn hài hước. Tôi bắt đầu lúc 10 và không thể ngừng đọc cho đến khi tôi hoàn thành nó 4 giờ sau đó. Tôi phải biết whodunnit trong tiểu thuyết bí ẩn! Các yếu tố lớp viết là buồn cười và thực hiện tốt. Cảm ơn chúa vì điều đó đã không xảy ra trong các lớp viết mà tôi đã tham gia!

pimvlug

Câu chuyện tuyệt vời về tâm thần ban đầu là gì, và toàn bộ hệ thống sức khỏe tâm thần có thể là gì. Cũng là một câu chuyện về cơ hội, khi một người còn sống sót nguyên vẹn (mặc dù người ta sẽ biết cuộc sống sẽ khác biệt như thế nào và / hoặc tốt hơn nếu không có các hoạt động), và những người khác sống phần còn lại của cuộc đời họ như "thây ma", hoặc đơn giản là diel .