mattwalsh

Matt Walsh Walsh từ Pioussay, Pháp từ Pioussay, Pháp

Người đọc Matt Walsh Walsh từ Pioussay, Pháp

Matt Walsh Walsh từ Pioussay, Pháp

mattwalsh

được viết tốt và không khó đọc. một khi tôi đã vào nó tôi không muốn đặt nó xuống. tôi rất thích phong cách viết của anh ấy, mặc dù tôi ước cuối cùng có thêm một chút cho nó. chủ đề sử dụng trẻ em để chiến đấu làm tôi nghĩ đến bộ ba trò chơi đói; và mặc dù cả hai đều thú vị và hành động được đóng gói, tôi thích EG hơn. các khái niệm này cao hơn một chút trong cuốn sách này và chúng đưa mọi thứ lên cấp độ tiếp theo trong khi một số thứ trong HGT được đưa lên bàn nhưng không được đưa vào kết quả.

mattwalsh

Nhận ra rằng tôi rất thuận lợi cho hầu hết các cuốn sách. Cô ấy có kỹ năng, vâng, nhưng điều này tôi ghét.