samah1872

Samah Emam Emam từ Perepechkino, Tverskaya oblast', Nga, 171408 từ Perepechkino, Tverskaya oblast', Nga, 171408

Người đọc Samah Emam Emam từ Perepechkino, Tverskaya oblast', Nga, 171408

Samah Emam Emam từ Perepechkino, Tverskaya oblast', Nga, 171408

samah1872

Cuốn sách đầu tiên về trầm cảm tuyệt vời. Nhân vật hấp dẫn (một số tôi ghét, một số tôi thực sự thích). Tôi đã học được một số điều, như cuộc tuần hành tiền thưởng ở Washington và cách Tổng thống Hoover xử lý nó (kém) cùng với việc hiểu rõ hơn nhiều về những gì mọi người đã trải qua trong cuộc đại khủng hoảng. Như đã nói, có một số chỉnh sửa sẽ giúp cuốn sách .... Tôi phải lật giữa các trang để đảm bảo rằng tôi đã không bỏ qua một trang một cách tình cờ vì câu chuyện dường như không có ý nghĩa. Nhìn chung, tôi muốn giới thiệu nó.