jessegranat

Jesse Granat Granat từ Malchalma, Telangana 502220, Ấn Độ từ Malchalma, Telangana 502220, Ấn Độ

Người đọc Jesse Granat Granat từ Malchalma, Telangana 502220, Ấn Độ

Jesse Granat Granat từ Malchalma, Telangana 502220, Ấn Độ

jessegranat

Đây là một cuốn sách tôi đã tặng 5 sao khi tôi đọc nó ở trường trung học nhưng lại bị ngã xuống 4 khi đọc nó khi trưởng thành. Đó là một trong những cuốn sách được viết rất thi vị đến nỗi bạn bị cuốn hút vào ngôn ngữ. Cốt truyện là sáng tạo và các nhân vật được miêu tả chân thực. Tôi chỉ có một vấn đề với kết thúc. Spoiler để theo dõi: * * * * * * (xem spoiler)

jessegranat

Một cuốn sách hoàn toàn đáng quên.