pthfndr777db0a

Bill Nagel Nagel từ Covilha, Bồ Đào Nha từ Covilha, Bồ Đào Nha

Người đọc Bill Nagel Nagel từ Covilha, Bồ Đào Nha

Bill Nagel Nagel từ Covilha, Bồ Đào Nha

pthfndr777db0a

Điều này có nhiều phẩm chất của một cuốn sách ảnh trẻ em. Có những minh họa đơn giản trên hầu hết các trang, và văn bản được cố ý lặp đi lặp lại. Chỉ mất vài phút để đọc toàn bộ cuốn sách. Nó gói một bài học mạnh mẽ về cách dành thời gian của bạn và về những gì quan trọng nhất trong cuộc sống. Mặc dù được viết cho người lớn, tôi nghĩ nó cũng sẽ rất tốt cho trẻ em.