gitabansal

Gita Bansal Bansal từ Kondrakovo, Vladimirskaya oblast', Nga, 602215 từ Kondrakovo, Vladimirskaya oblast', Nga, 602215

Người đọc Gita Bansal Bansal từ Kondrakovo, Vladimirskaya oblast', Nga, 602215

Gita Bansal Bansal từ Kondrakovo, Vladimirskaya oblast', Nga, 602215

gitabansal

Hai đứa lớn của tôi và tôi đọc 2 cuốn sách đầu tiên. Sau đó chúng tôi bắt đầu với điều này và dường như có sự gia tăng đáng kể việc mang danh Chúa vô ích. Vì vậy, mặc dù có liên quan đến mạch truyện, chúng tôi quyết định ngừng đọc bộ truyện này.

gitabansal

Các nhân vật rất thú vị. Một đọc thú vị!

gitabansal

Sau khi đọc nó, tôi thực sự thực sự thích Hillary Clinton. Có lẽ tôi cần quay lại với nó để tôi có thể nhớ tại sao tôi lại thích cô ấy đến vậy, vì gần đây cô ấy không thực sự làm điều đó cho tôi.