yanink

Yanin Alexa Kramsky Alexa Kramsky từ El Bajo, Sincelejo, Sucre, Colombia từ El Bajo, Sincelejo, Sucre, Colombia

Người đọc Yanin Alexa Kramsky Alexa Kramsky từ El Bajo, Sincelejo, Sucre, Colombia

Yanin Alexa Kramsky Alexa Kramsky từ El Bajo, Sincelejo, Sucre, Colombia

yanink

Câu chuyện về một gia đình bán dị năng khi nó thay đổi trong suốt thập niên 60 - 90 hoặc lâu hơn. Chữ viết đẹp, nhưng những thay đổi về quan điểm trong mỗi chương khiến bạn khó có thể đồng cảm với bất kỳ nhân vật nào.