d_kublikov1eb2

Denis Kublikov Kublikov từ Buciumi, Rumani từ Buciumi, Rumani

Người đọc Denis Kublikov Kublikov từ Buciumi, Rumani

Denis Kublikov Kublikov từ Buciumi, Rumani

d_kublikov1eb2

tôi đã khóc khi cuốn sách này kết thúc

d_kublikov1eb2

Đây là một cuốn sách tuyệt vời. Cuốn sách này là một lời nhắc nhở nghiêm túc về những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống. Đó là nhân vật đầy đam mê. Cuốn sách này là một trong những mục yêu thích mọi thời đại của tôi.