kolius

Nick Er Er từ Komatipally, Telangana 506172, Ấn Độ từ Komatipally, Telangana 506172, Ấn Độ

Người đọc Nick Er Er từ Komatipally, Telangana 506172, Ấn Độ

Nick Er Er từ Komatipally, Telangana 506172, Ấn Độ

kolius

Nếu bạn yêu LA Noir, đây là một cuốn sách hoàn hảo. Nó có tất cả mọi thứ; Aimee Semple McPherson, cảnh sát tốt cảnh sát xấu, Harry Chandler, ban nhạc, William Randloph Hearst et al. Bạn thực sự cảm thấy như bạn trở lại LA trong những ngày xưa cũ / tồi tệ. Những mô tả về những chiếc xe đường phố Echo Park và không khí của cuốn tiểu thuyết được chú ý. Nó làm tôi nhớ đến bộ phim Khu phố Tàu vì cốt truyện và nhân vật hơi khó theo dõi. Tôi đã thất vọng về người nói dối lớn nhất ở Los Angeles. Tôi thực sự có thể hình dung LA

kolius

Benjamin Zander có một video rất truyền cảm hứng về TED, vì vậy tôi đã mua cuốn sách nhưng chưa đọc nó