igarliubavc6a0

Igar Liubavetskiy Liubavetskiy từ Newnham, Daventry, Northamptonshire NN11, Vương Quốc Anh từ Newnham, Daventry, Northamptonshire NN11, Vương Quốc Anh

Người đọc Igar Liubavetskiy Liubavetskiy từ Newnham, Daventry, Northamptonshire NN11, Vương Quốc Anh

Igar Liubavetskiy Liubavetskiy từ Newnham, Daventry, Northamptonshire NN11, Vương Quốc Anh

igarliubavc6a0

Auden được mời ở lại với bố, vợ mới và em gái mới của cô. Cô dành cả mùa hè để cố gắng chia sẻ chính xác những gì đã xảy ra để phá vỡ cuộc hôn nhân của cha mẹ cô, những gì cô nghĩ về mẹ kế và đứa bé không ngừng khóc và tương lai của cô. Thêm một mối quan tâm tình yêu bí ẩn và ám ảnh, và bạn đã có cho mình một đọc tuyệt vời!