soapmctavi31b3

Gaetano DeCicco DeCicco từ Ekdangi, Uttar Pradesh 274802, Ấn Độ từ Ekdangi, Uttar Pradesh 274802, Ấn Độ

Người đọc Gaetano DeCicco DeCicco từ Ekdangi, Uttar Pradesh 274802, Ấn Độ

Gaetano DeCicco DeCicco từ Ekdangi, Uttar Pradesh 274802, Ấn Độ

soapmctavi31b3

Câu chuyện yêu thích mọi thời đại của tôi kể lại một câu chuyện Kinh Thánh: cái chết của Chúa Giêsu và nó đã ảnh hưởng đến nhân mã đã giành được chiếc áo choàng của ông như thế nào. Tôi đọc cuốn sách này về cùng thời gian tôi đọc Nhiều vùng biển. Thật dễ dàng để nghĩ về những người trong Kinh thánh là một chiều, bởi vì những câu chuyện rất quen thuộc và đó là tất cả những gì chúng ta từng đọc về họ. Trong khi tôi nhận ra rằng mọi thứ khác viết về Kinh Thánh đều là hư cấu, nó giúp tôi nhớ rằng những người này là THỰC SỰ. Nó khuấy động trí tưởng tượng của tôi và làm cho những câu chuyện quen thuộc trở nên sống động.