gabtornez

Gabo Tornez Tornez từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Gabo Tornez Tornez từ Audrain County

Gabo Tornez Tornez từ Audrain County

gabtornez

Tôi không chắc tại sao tôi lại chọn cuốn này, bởi vì nó là một cuốn sách tạo động lực cho thế giới kinh doanh. Tôi rất thích tìm hiểu một chút về sự nghiệp của anh ấy và làm thế nào 9/11 ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy (anh ấy đã mất một người anh rể rất thân trong WTC), và cách anh ấy thành công như một huấn luyện viên. Tôi cảm thấy như anh ta đang rao giảng quá nhiều về thành công trần gian và quên đi thành công trong gia đình mình. Một điều mà tôi thích là một từ viết tắt mà ông đề cập. EGO = Edging God Out

gabtornez

ổn thỏa