clarissapeddy

Clarissa từ Nomwin, Chuuk, Liên bang Micronesia từ Nomwin, Chuuk, Liên bang Micronesia

Người đọc Clarissa từ Nomwin, Chuuk, Liên bang Micronesia

Clarissa từ Nomwin, Chuuk, Liên bang Micronesia

clarissapeddy

Tôi thật sự thích quyển sách này. Richard peck là một tác giả tuyệt vời và tôi đã thưởng thức tất cả các cuốn sách của ông. Điều này là đặc biệt tốt và rất buồn cười.

clarissapeddy

An easy, fun read. Thinking back over fiction I've really enjoyed, I think I'm one of those who enjoys slow ramblings on small town life.