tarasingh

Tara Singh Singh từ L'Abbaye, Thuỵ Sĩ từ L'Abbaye, Thuỵ Sĩ

Người đọc Tara Singh Singh từ L'Abbaye, Thuỵ Sĩ

Tara Singh Singh từ L'Abbaye, Thuỵ Sĩ

tarasingh

Bức tranh của Dorian Gray là tiểu thuyết viễn tưởng yêu thích của tôi cho đến khi tôi đọc cuốn sách này. Tôi không nhớ đã đọc một cuốn sách nhanh hơn cuốn sách này, tôi không thể giới thiệu nó đủ cao.

tarasingh

What can I say...I'm a loyal Jim Butcher fan and love all his books...Grave Peril was no exception.