ilkayalptekin

Ilkay Alptekin Alptekin từ Thloth Al Mandhar Ả Rập Xê-út từ Thloth Al Mandhar Ả Rập Xê-út

Người đọc Ilkay Alptekin Alptekin từ Thloth Al Mandhar Ả Rập Xê-út

Ilkay Alptekin Alptekin từ Thloth Al Mandhar Ả Rập Xê-út

ilkayalptekin

Nếu bạn có hoạt hình Ichabod và Johnny Depp Ichabod trong đầu, thì Ichabod hoạt hình chính xác hơn nhiều. Bộ phim Johnny Depp không đến gần với câu chuyện thực tế. Đây là một câu chuyện ngắn và dễ đọc và thú vị. Tôi thích nó.

ilkayalptekin

fun reading...writing style is awesome...