onealice

Alice Bouchardon Bouchardon từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Alice Bouchardon Bouchardon từ Audrain County

Alice Bouchardon Bouchardon từ Audrain County

onealice

** cảnh báo spoiler ** Làm tôi ngạc nhiên, tốt hơn là tôi nghĩ nó sẽ tồn tại lâu. Đó là tất cả sức mạnh của cái chết và ác quỷ, chỉ có một sức mạnh và một thứ lạnh lùng. Sau đó, một người nào đó phát điên và tất cả địa ngục vỡ ra khi họ phải giết cô hàng triệu lần nhưng lo lắng họ có thể giết cô quá nhiều lần vì tai nạn. Ái chà.