camillelevesque

Camille Levesque Levesque từ Ikwoka, Nigeria từ Ikwoka, Nigeria

Người đọc Camille Levesque Levesque từ Ikwoka, Nigeria

Camille Levesque Levesque từ Ikwoka, Nigeria

camillelevesque

Bầu trời có thể có màu đen với tàu vũ trụ. Tôi có thể là một cô gái cô đơn quàng chiếc khăn lên đèn phòng ký túc xá. Cả tuần tôi đã có những giấc mơ được tạo thành hoàn toàn từ những bức ảnh kéo trực thăng, cho thấy một không gian kim loại khổng lồ, từ "vượt ra ngoài" nổi trên không gian đó bằng chữ trắng và vàng. Một người nào đó từ phi hành đoàn đưa cho tôi một tambourine.

camillelevesque

This book made me cranky. It was very repetitive and very...circular. And I don't do well thinking in circles. I pretty much had to break parts of my brain to understand what the heck was going on, and that was only after I had finished the book and read Card's explanation of what happened. So, not really a fan of this book. I can certainly see how others might love it. I didn't think any of the characters were particularly compelling or interesting, and I was definitely not a fan of the potty humor. This is not the worst book I've ever read, but it's not one I have any desire to pick up again.