franciscohh

Francisco Hidalgo Hidalgo từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Francisco Hidalgo Hidalgo từ Audrain County

Francisco Hidalgo Hidalgo từ Audrain County

franciscohh

Đọc như một phần của Thử thách QGB Q2 của tôi được chọn bởi Lexi. Tôi thực sự bị hút vào cuốn sách này. Tôi có một chút tinh ranh vì tôi nghĩ rằng tôi sẽ không có được HEA của mình ... nhưng tôi đã làm! Vì vậy, tôi là một người cắm trại hạnh phúc. Cuộc hành trình của Jonathan thật buồn vui nhưng sâu sắc và thay đổi cuộc đời đối với anh. Nino là một người gác đền và tôi yêu cách nhìn của anh ấy về cuộc sống và khả năng lôi kéo Jonathan ra khỏi vỏ bọc của anh ấy. Thở dài ... Một đọc tuyệt vời!

franciscohh

http://legalmamareviews.blogspot.com/...

franciscohh

Beautiful photos of lighthouses.