gerhardtkellermann

Gerhardt Kellermann Kellermann từ Mayo-Tsanaga, Cameroon từ Mayo-Tsanaga, Cameroon

Người đọc Gerhardt Kellermann Kellermann từ Mayo-Tsanaga, Cameroon

Gerhardt Kellermann Kellermann từ Mayo-Tsanaga, Cameroon

gerhardtkellermann

Xem xét thực tế là tôi đã đọc nó ngay sau The Lion, Witch, và Wardcoat, tôi đã ngạc nhiên khi thấy tôi thích bộ sách này nhiều như tôi đã làm. Có lẽ đó là vì sự nổi tiếng của cuốn sách số 2, nhưng nó thực sự có vẻ như nổi bật so với # 1 và # 3. Có rất nhiều cuộc phiêu lưu trong cuốn sách này, và tôi mong được tiếp tục bộ truyện.

gerhardtkellermann

I wish the rest of the bible was this well done. You should read this, and you can trust me, I'm a prophet. Isaiah