wmfaizy

Waleed Faizy Faizy từ El Purgatorio, Pasto, Nariño, Colombia từ El Purgatorio, Pasto, Nariño, Colombia

Người đọc Waleed Faizy Faizy từ El Purgatorio, Pasto, Nariño, Colombia

Waleed Faizy Faizy từ El Purgatorio, Pasto, Nariño, Colombia

wmfaizy

Tôi rất thích cái này, nhưng tôi cứ so sánh nó với Giver. Đây là loại Giver Lite, dành cho khán giả nhỏ tuổi và không độc ác. Có lẽ tôi sẽ đọc những cuốn sách khác trong bộ, nhưng tôi sẽ không vội vã lấy chúng.

wmfaizy

Ngắn nhất nhưng có thể tiết lộ nhất của bộ truyện.