anjasusanj

Anja Su Su từ Vargem Grande, Guarujá - SP, Braxin từ Vargem Grande, Guarujá - SP, Braxin

Người đọc Anja Su Su từ Vargem Grande, Guarujá - SP, Braxin

Anja Su Su từ Vargem Grande, Guarujá - SP, Braxin

anjasusanj

Terry Goodkind là một trong những tác giả yêu thích của tôi và anh ấy đã không làm tôi thất vọng trong phần này của câu chuyện Kahlan và Richard. Đã một vài năm kể từ lần chào hàng cuối cùng, nhưng tôi đã rơi ngay vào thế giới sống động do ông Goodkind tạo ra. Những trở ngại không thể vượt qua và sự ngu ngốc của các nhân vật trong cuốn sách này thật đáng ngại! Mọi người sẽ nghĩ, với tất cả những gì thế giới này đã được thông qua rằng họ sẽ tin tưởng Richard. Nhưng, thật đáng buồn khi nói, pleople vẫn ngu ngốc, phá vỡ mọi quy tắc pháp sư được biết đến! Phần buồn nhất đối với tôi là phải chờ cuốn sách tiếp theo!