csq5858

Chen Shengqin Shengqin từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Chen Shengqin Shengqin từ Audrain County

Chen Shengqin Shengqin từ Audrain County

csq5858

Mặc dù khởi đầu chậm chạp, cuốn sách này còn nhiều hơn cả khi nó xuất hiện, thực sự phơi bày một số bất công trong cuộc sống của người Mỹ và cũng cung cấp một số nhân vật thực tế nhất mà tôi từng đọc trong tiểu thuyết.

csq5858

Dễ thương và ấm lòng. Một chút nhàm chán, quá.

csq5858

It was a fun book. The ending was a little dissatisfying but I guess Card has big plans for this series.