samaranwar

Samar Anwar Anwar từ Saint-Liguori, QC J0K, Canada từ Saint-Liguori, QC J0K, Canada

Người đọc Samar Anwar Anwar từ Saint-Liguori, QC J0K, Canada

Samar Anwar Anwar từ Saint-Liguori, QC J0K, Canada

samaranwar

Lo lắng đọc được điều này sau khi xem một số đánh giá! Tôi rất thích cách tác giả này viết và không thấy nó là tin đồn như những người khác đang nói nhưng không hoàn toàn cảm thấy hài lòng bởi câu chuyện. Không chắc chắn tôi hoàn toàn hiểu tất cả! Tuy nhiên, cuối cùng tôi không cảm thấy buồn chán!