zozobossard

Zoe Bossard Bossard từ Mala Obukhivka, Poltavs'ka oblast, Ukraina từ Mala Obukhivka, Poltavs'ka oblast, Ukraina

Người đọc Zoe Bossard Bossard từ Mala Obukhivka, Poltavs'ka oblast, Ukraina

Zoe Bossard Bossard từ Mala Obukhivka, Poltavs'ka oblast, Ukraina

zozobossard

RẤT TỐT

zozobossard

Hoạt động như một người quản lý có trách nhiệm của thế giới tự nhiên không dễ dàng như người ta tưởng. Có những phức tạp và mơ hồ về đạo đức. Những nỗ lực để bảo tồn cân bằng sinh thái thường mâu thuẫn với quyền động vật. Không có câu trả lời rõ ràng hoặc giải pháp dễ dàng, và niềm đam mê tăng cao. Cuốn tiểu thuyết hấp dẫn này thực hiện một công việc tuyệt vời là cung cấp một cái nhìn đồng đều về các khía cạnh khác nhau của vấn đề.