linshuling

Grace Lin Lin từ Stara Wieś, Ba Lan từ Stara Wieś, Ba Lan

Người đọc Grace Lin Lin từ Stara Wieś, Ba Lan

Grace Lin Lin từ Stara Wieś, Ba Lan

linshuling

Tôi đang giới thiệu cuốn sách này một ngôi sao cho những cuộc trao đổi vô cớ tại George W. Bush. Bất kể chính trị của bạn, đây có vẻ là một cách chắc chắn để hẹn hò với công việc của bạn. (Hãy nghĩ về nó: Lần cuối cùng bạn nghe một trò đùa Dan Quayle mới là khi nào?) Nếu không, cuốn sách này thật lộng lẫy. Tôi thấy mình hối hận vì sự giáo dục của mình đã diễn ra trong thời đại mà việc lập sơ đồ được coi là thụ động.