fabiofordesign

F từ Lhůta, Cộng hoà Séc từ Lhůta, Cộng hoà Séc

Người đọc F từ Lhůta, Cộng hoà Séc

F từ Lhůta, Cộng hoà Séc

fabiofordesign

Cho đến nay, một cuốn sách thực sự hay, tôi gợi ý cho bất cứ ai thích tiểu thuyết House of Night. (a.k.a. Claire) OMG SOOO TUYỆT VỜI !!!