joanelanoo1e85

Elano Araujo Araujo từ 78 mori, Pakistan từ 78 mori, Pakistan

Người đọc Elano Araujo Araujo từ 78 mori, Pakistan

Elano Araujo Araujo từ 78 mori, Pakistan

joanelanoo1e85

John McPhee là một nhà văn từng giành giải thưởng Pulitzer cho tờ New Yorker, người đã xuất bản 30 cuốn sách hoặc nhiều hơn về một loạt các chủ đề. Tất cả các công việc của ông là phi hư cấu. Sự chú ý của anh ấy đến chi tiết là tuyệt vời. Độc giả John McPhee thứ hai bao gồm các lựa chọn từ các cuốn sách về Alaska, địa chất, thị trường của nông dân thành phố New York, quân đội Thụy Sĩ, trung gian luyện tập nói chung, sưu tầm nghệ thuật, biển thương gia, v.v. Giới thiệu tuyệt vời của David Remnick, biên tập viên của New York và là cựu sinh viên của McPhee tại Princeton, đặt các lựa chọn trong bối cảnh.