sugucrazy

Sugu Crazzy Crazzy từ Ghateghar, Maharashtra 401303, Ấn Độ từ Ghateghar, Maharashtra 401303, Ấn Độ

Người đọc Sugu Crazzy Crazzy từ Ghateghar, Maharashtra 401303, Ấn Độ

Sugu Crazzy Crazzy từ Ghateghar, Maharashtra 401303, Ấn Độ

sugucrazy

Một câu chuyện về một người phụ nữ tranh luận về việc có nên kết hôn với bạn trai hiện tại của mình nhưng nhìn lại mối tình đầu của mình.

sugucrazy

Wonderful book, I really enjoyed it. The author totally captured the desperate feel of the 1930's during the Great Depression, and described the Circus life in a way that made it come totally alive.