king1387

Qiang Wang Wang từ 5584 Ruden, Áo từ 5584 Ruden, Áo

Người đọc Qiang Wang Wang từ 5584 Ruden, Áo

Qiang Wang Wang từ 5584 Ruden, Áo

king1387

Theo tôi, không phải cuốn sách hay nhất của Amis. Mặc dù anh đóng đinh trong suy nghĩ của cậu bé tuổi vị thành niên.

king1387

Cuốn sách này rất bất thường. Nó được viết theo phong cách nhảy từ quan điểm của các nhân vật khác nhau và các địa điểm khác nhau theo thời gian. Tôi đã có một chút rắc rối khi bắt đầu, nhưng 100 trang cuối cùng đã làm cho nó xứng đáng - đẹp!