setayeshgr9d6f

Mahdi Namazi Namazi từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Mahdi Namazi Namazi từ Audrain County

Mahdi Namazi Namazi từ Audrain County

setayeshgr9d6f

Rimbaud: Tiểu sử của Graham Robb (2000)

setayeshgr9d6f

Theo như tôi quan tâm, Zenna Henderson là một trong những tác giả tài năng nhất (mặc dù không sinh sôi nảy nở), và tôi đã đọc gần như mọi cuốn sách khoa học viễn tưởng. Cuốn sách này và phần tiếp theo của nó, "Con người: Không có thịt khác nhau" đang và sẽ vẫn nằm trong số 10 tác phẩm yêu thích hàng đầu của tôi mọi thời đại. Những cuốn sách của cô có sự kết hợp kỳ diệu giữa sức mạnh và sự kỳ diệu. Âm mưu phức tạp, các nhân vật được nhận thức đầy đủ và một thế giới thay thế hoàn toàn đáng tin, trở thành phương tiện để khám phá bản chất và hậu quả của định kiến chống lại và sợ "người khác" - không quen thuộc, mà không phải là chính chúng ta, mà chúng ta Không hiểu.