khulnavirus

Shishir Muhammad Muhammad từ Severnyy, Tulskaya oblast', Nga, 301922 từ Severnyy, Tulskaya oblast', Nga, 301922

Người đọc Shishir Muhammad Muhammad từ Severnyy, Tulskaya oblast', Nga, 301922

Shishir Muhammad Muhammad từ Severnyy, Tulskaya oblast', Nga, 301922

khulnavirus

Đây thực sự là một tiểu thuyết. Trong khi đọc, đôi khi tôi có cảm giác rằng một cái trống đang đập trong nền. Bài viết rất đơn giản và rõ ràng, không có gì có nghĩa là để đánh lạc hướng đạo đức của câu chuyện: tham lam và những gì nó làm với mọi người.