mahdimohseni

Khawaja Muhammad Mehdi Muhammad Mehdi từ 27700 Hancağız Köyü/Nizip/Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ từ 27700 Hancağız Köyü/Nizip/Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Khawaja Muhammad Mehdi Muhammad Mehdi từ 27700 Hancağız Köyü/Nizip/Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ

Khawaja Muhammad Mehdi Muhammad Mehdi từ 27700 Hancağız Köyü/Nizip/Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ

mahdimohseni

Đây là cuốn sách của tôi vì vậy tôi thực sự không thể đánh giá nó một cách công bằng. Đó là cuốn sách phi hư cấu đầu tiên của tôi và là cuốn sách đồng tác giả đầu tiên của tôi. Tôi muốn xem những người khác đã đọc nó nghĩ gì.

mahdimohseni

I'm actually embarrassed to say I read this whole book (even if it was on a plane across the world). It was that bad.