isamalsharife

Isam AL Sharife AL Sharife từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Isam AL Sharife AL Sharife từ Audrain County

Isam AL Sharife AL Sharife từ Audrain County

isamalsharife

Tôi đã yêu Alice Walker khi đọc cuốn sách này. Nó đã phục vụ như một chất xúc tác quan trọng cho tình yêu văn học của tôi. Mặc dù tôi không phải là Đen cũng không phải là phụ nữ nhưng tôi cảm thấy có mối liên hệ mật thiết với sự khiêm tốn của mỗi nhân vật. Khi tôi đã vượt qua sự khắc nghiệt của một vài trang đầu tiên, phần còn lại của cuốn sách là cuộc sống tuyệt đối. Đọc qua những thăng trầm của Celie, và tình yêu của cô ấy và chiếc quần của cô ấy chắc chắn sẽ khơi dậy cảm xúc ở bất cứ ai bắt gặp cuốn sách này.