michelel

Michele Lindhardsen Lindhardsen từ Upper Breakish, Isle of Skye, Highland IV42, Vương Quốc Anh từ Upper Breakish, Isle of Skye, Highland IV42, Vương Quốc Anh

Người đọc Michele Lindhardsen Lindhardsen từ Upper Breakish, Isle of Skye, Highland IV42, Vương Quốc Anh

Michele Lindhardsen Lindhardsen từ Upper Breakish, Isle of Skye, Highland IV42, Vương Quốc Anh

michelel

Trên thực tế, tôi đã bắt đầu đọc nó tại B & N nhưng không có tiền vào thời điểm đó vì vậy ... tôi phải nhận điều này vì tôi yêu tất cả mọi thứ Brian K. Vaughn làm. Mặc dù điều đó sẽ không khiến tôi phải xem mớ hỗn độn vô hồn của một chương trình bị mất.