sdctanitim

Osman Samed Samed từ Podolszynka Ordynacka, Ba Lan từ Podolszynka Ordynacka, Ba Lan

Người đọc Osman Samed Samed từ Podolszynka Ordynacka, Ba Lan

Osman Samed Samed từ Podolszynka Ordynacka, Ba Lan

sdctanitim

Ừm, đó là Hitchhiker, tôi có cần nói nhiều hơn không? Tôi đã đọc cuốn sách này quá nhiều lần để đếm và nó luôn khiến tôi bật cười. Tôi thích nó. Douglas Adams là một thiên tài. Ước gì họ đã làm bộ phim tốt hơn một chút.

sdctanitim

Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi. Mặc dù tôi có cảm giác rằng đạo đức của câu chuyện là dừng lại và ngửi mùi hoa hồng, tôi có một cảm giác kỳ lạ rằng cha mẹ tôi đang cố nói với tôi rằng tôi chậm. (Và bởi chậm, ý tôi là cố tình.)

sdctanitim

Not quite as good as the first but still really good. Took me almost a year to complete because I set it down a bunch of times. Going to take a break from the series for a few books then I'll get right back to it.

sdctanitim

Not as good as the Gold Coast, but a good read.