jawjie

Georgia Franck Franck từ Dębinki, Ba Lan từ Dębinki, Ba Lan

Người đọc Georgia Franck Franck từ Dębinki, Ba Lan

Georgia Franck Franck từ Dębinki, Ba Lan

jawjie

Tôi đã đọc điều này một lần trước đây nhưng bây giờ, tôi chỉ nghĩ rằng có những thứ khác tốt hơn để đọc. Thêm vào đó là quá thô tục cho hương vị của tôi bây giờ. Nếu sự thô tục được lấy ra tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn.