91413917200f9

từ Ranapur, West Bengal 732150, Ấn Độ từ Ranapur, West Bengal 732150, Ấn Độ

Người đọc từ Ranapur, West Bengal 732150, Ấn Độ

từ Ranapur, West Bengal 732150, Ấn Độ

91413917200f9

Tôi thích Asne Siersad, nhưng đôi khi phong cách của cô ấy làm tôi hơi khó chịu. Cô ấy có vẻ khá rao giảng, và đôi khi mâu thuẫn với chính mình. Tôi nghĩ rằng cô ấy viết sách như một nhà báo không quá nghiêm khắc. Đây là một cách nhanh chóng đọc.