kharaoke

Khara Woods Woods từ 38055 Tollo TN, Ý từ 38055 Tollo TN, Ý

Người đọc Khara Woods Woods từ 38055 Tollo TN, Ý

Khara Woods Woods từ 38055 Tollo TN, Ý

kharaoke

Đôi khi điều này rất thú vị và kích thích tư duy. Ở những người khác, nó chỉ có vẻ ủy khuất và thẳng thắn, douchey. Sự tự khám phá của anh ấy có vẻ nông cạn, tôi cứ mong anh ấy sẽ đi sâu hơn với những đánh giá cá nhân nhưng anh ấy không bao giờ làm thế. Có vẻ như anh ta chỉ nhận xét về bản thân mình để không có vẻ như anh ta quá khó tính với những người mà anh ta đang viết. Đối với tôi, điều này khiến anh ta có vẻ phán xét thậm chí còn hơn là anh ta sẽ không bao giờ cố gắng suy nghĩ về hành động, cảm xúc của chính mình, v.v. Ai thích nói về những thứ / chúng nên khác nhau nhưng cuối ngày không làm gì cả. Điều đó đã được nói, nó không phải là xấu và một số bài tiểu luận là giải trí